ساخت پادکست به نوعی یک رسانه ارتباطی قدرتمند جدید است که می تواند شما را در جذب مخاطبین موسیقی و آثار صوتی یاری نماید.

تقریباً برای هر کسی که دارای استودیوی خانگی و یک ارتباط اینترنتی نسبتا خوب این امکان میسر خواهد بود.