کارکردن با انواع سینتی سایزرها، اعم از آنالوگ یا دیجیتال، سخت افزار یا نرم افزار دربرگیرنده اصول و مبانی است که می توان از آن بعنوان تئوری موسیقی الکترونیک نام برد.

دوره های Sound Designing یکی از کاربردی ترین دوره هایی است که می توان جهت فراگیری موسیقی الکترونیک گذراند.

ساخت موسیقی الکترونیک در هر سبکی نیازمند دانش و مهارتی است که در چارچوب کار با سینتی سایزرها خلاصه می شود. هراتفاقی و تاثیری که در روند یک موسیقی الکترونیک شنیده می شود حاصل تعداد زیادی پردازش در داده ها و مولفه های سینتی سایزرهاست.

زمانی که دانش استفاد از سنتی سازیر فراگرفته می شود، دریچه تازه به روی هنرجو باز خواهد شد. ایشان می تواند به تحلیل هر چه بیشتر آثار موجود بپردازد  و در عین حال ساخت آنچه در ذهنش گذر می کند ساده تر و امکان پذیرتر خواهد بود.

 

مطالعه مقاله های مرتبط